Aktivitetsvenn for demente

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens.

Kunne du tenke deg å gjøre noe meningsfylt? 

Hurdal kommune, Hurdal Helselag og frivilligsentralen samarbeider om aktivitetsvenn i kommunen. Vi kobler deg sammen med en som har demens, og som har de samme interessene som deg. Vi vet at personlig interesser og kjemi er viktig for at dere begge skal få glede av å tilbringe tid sammen. 

Sammen kan dere for eksempel: 

  • Gå en tur
  • Ta en kaffe
  • Gå på kino

Vi gir deg kompetansen du trenger for å være aktivitetsvenn. Du blir tilbudt kurs og veiledning i demens og kommunikasjon, slik at du blir trygg i rollen. Dersom du er interessert i å bli aktivitetsvenn ta kontakt på kristin.austrheim@hurdal.kommune.no eller på mobil 997 77 533.

Bli aktivitetsvenn og vær med på å skape meningsfylte opplevelser for en som har demens!

2021 © Hurdal Frivilligsentral